[Code] Ngoạ Long – VNG latest code 12/2022

Are you searching for rules Ngoạ Long – VNG code? You’ve come to the right spot. Game Ngoạ Long – VNG has been published by the VNG Game Publishing the category of Strategy. The game has been rated with stars by players.

Game for ages Rated for 12+. Game Ngoạ Long – VNG includes 100K+ downloads. Updated version Jul 18, 2022

Gameapparent.com – offers you the Ngoạ Long – VNG code that we compiled in Ngoạ Long – VNG that we created in the form of 2/12/2022. We hope to make it easier to play the game Ngoạ Long – VNG.

GET A NEW CODE NOW! (Update 2/12/2022)

Ngoạ Long – VNG latest code.

 • 23C2C Modify this code to get 100 diamonds ( New)
 • 14D8A Exchange this code to get 500 Gold.
 • A248 Enter this code in order to receive 50 Diamonds
 • 3456D Change this code to 150 Diamonds.
 • 2EBC3 Exchange this code to get 500 Gold.
 • 1A2FA Enter this code in order to receive 50 Diamonds
 • 14B9C Change this code to get 100 Diamonds.
 • 1D546 You can exchange this coupon for 500 CoinsThen exchange it for 500 Coins.
 • 1E141 Use this code to earn 50 Diamonds
 • 2F53F Use this code to get 100 Diamonds
 • 27289 Exchange this code for gold item
 • 3135D Exchange this code for a scarce item

Staying up to date…

Ngoạ Long – VNG forever code.

 • 6C2F
 • 11400
 • 2BE4E
 • 29403
 • 20C2
 • 6A72
 • 11037
 • 18D88
 • 2C963
 • 183E
 • 24600

Ngoạ Long – VNG beginner code.

 • 1DC08
 • B4E
 • 76B5
 • 2DC01
 • 1C6A
 • 328DF
 • 3A54
 • 29903
 • 3239F
 • 13AE1
 • D325

Ngoạ Long – VNG event code.

 • 1ABB3
 • 256E8
 • 15F50
 • 29238
 • 2B080
 • 294D3
 • 1F237
 • 31244
 • 31558
 • 7925
 • 2A477

How do I enter Ngoạ Long – VNG code.

Step 1: Visit the homepage Ngoạ Long – VNG

Step 2: Find the place where you can enter the gift code Ngoạ Long – VNG

Step 3: Type in the gift code Ngoạ Long – VNG

Updating details…

Hacking gold: How do you hack it Ngoạ Long – VNG.

Updating…

Step 1.

Step 2.

Step 3.

Introduction Ngoạ Long – VNG.

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com

New feature in Ngoạ Long – VNG.

Ưu Hóa Tính Năng
Fix bug

Image Ngoạ Long – VNG.

Screenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot imageScreenshot image

Comment on the Ngoạ Long – VNG.

Turn off app when upgrade or do some taks in game

Learn more
Ngoa Long – VNG
VNG game edition


100K+
Rated for 12+
July 18, 2022
Ngọa Long là Game Chiến Thuật nh cao Tam quốc đến kì hộng đồng đồng trên pường 2D. Thị đương động động động động Quân oàn Phố Bản, oất Thành Chiến, Vương Vị Tranh oất Chiải Chiế? Say hello to Ngọa Long now at home!

M cnh là độa ako ako ảc ả vớ ựi ác vị anhn tán tán (tào tát gốt, i kiều, tiều kiều , Chu Du, iêu Thuyện, Lạhữ nỺộcỺ, Lồữ NộcỺ, Lồữ NộcỺ ọịị ữọ ọề ềềề tạn các Thành Chầm, chước tạng thấn trì, chiêu binh măi mã, bải binh bữ rộc, trỻtách soi.

TNH NĂNG NỔI BẬT:
– Tuểstửn Võ Tướng: Chiêu mộ, hìới hường, trang bải, hạp Đại, thng cho các tặền.
– Trang Bì System: Cường hốa trang bộ, chường trang bì, kho trang bì,….
– Dinh Phủ System: Tìm triị sau ó ạnh ạn số, sinh con hộới phước thnh võ tặền.
– Hồng các kị nạc và trich pháp, chiêu binh
– Tusstửn Lôi i: Chọn ra võ tặền mhận bải thí n u.
– Phó Bản System: See the map phố bấn quan oàn chấh tạn chần chịnh vá các vị chải.

TÍNH NĂNG CO
– Unlike VIP
– ខ ខ trang bộ Diệt Thế Thần Kiếm and Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tình nng Thôn Thiên Chiến: Chiếm đến trì, tính nng Thôn Thiên Chien
– Phó bản Tinh Anh (Thnh chườn tạn hạn 170 before lên can participate)
– குர்க்குகுர்ரை: Thế Lực ng Doãn – Thiên Thủy Chi. Thế Lực Tiếu Di – Nhai nh Thất Thủ.
– Open the door

– Open rng tính nạc Thám Bảo.
– Xanh Lá (Titian)
– More features…

DNG MÁY HỖ TRỢ:
– You can access Android Việt Nam.

FOR EVERYONE:
Address: http://ngolalong.vnggames.com
and Hoa Tinh Nang
Fix mistakes
ScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshots
Close applications while updating or performing certain in-game tasks
Details Ngoạ Long – VNG

Update at 20:55 - 08/11/2022
Similar games

Comment

Recommended